ett modernt skogsföretag,
grundat av entusiaster 

Gallring Norr AB bildades 2016 av Fredrik Jönsson och Emil Fhärm. Vi såg helt enkelt ett stort behov på marknaden för beståndsgående gallringsskördare. Vår metod fokuserar på jämt genomgallrade bestånd som skapas med stor hänsyn till allt mer extrem väderlek t.ex. stormfällningar, snöbrott och skadesvampar.

Vårt val av lite större skotare är väl genomtänkt, I andra gallringen kan vi återanvända samma skotarvägar och dessutom kan vi nå lönsamhet även med lite längre skotningsavstånd, vilket är vanligt här i uppe i norr.

Vi hoppas att vi hörs!

Fredrik och Emil

 

 
 
fredrikjonsson.png

Fredrik Jönsson

Fredrik har arbetat i skogen under nästan hela sitt yrkesliv. Som skogsmaskinförare har han gått från skotare och markberedare till att de senaste åren koncentrera sig på skördaren. Fredrik har också varit arbetsledare för olika maskingrupper varför steget till att bli egen företagare inte var så långt. När familjen och arbetet erbjuder en lucka så finner vi Fredrik i fågelskogen med sina hundar.

 
 
 

Emil Fhärm

Emil är en driven entreprenör som startat upp och drivit ett antal företag i Norr och Västerbotten de sista 20 åren, i olika branscher så som livsmedelsproduktion, försäljning samt gruv- och byggindustrin. Det stora intresset är de egna skogsfastigheterna, han har inte ens ett handikapp i golf men svingar gärna röjsågen så snart han kommer bort från sitt skrivbord.

emilfharm.png