Såhär gör vi nytta för

skogsägare & virkesköpare

for-skogsagare.jpg
 

Vårt fokus är gallring med beståndsgående skördare och skotare med styrbar vagn. De uppdrag vi utför spänner mellan klenare slutavverkningar, avvecklingar, lövskärmar och stadsnära avverkningar till konsulttjänster samt planerings- och uppföljningsarbeten.

 

Ekonomi

Vi jobbar effektivt och målmedvetet och alltid med låggallring. Detta för att skapa en så produktiv skog som möjligt, med ett så stort netto som möjlig den dagen skogen ska slutavverkas. Med vår skördare kan vi reducera stickvägsarealen med upp till 50% från normala 20-22 meter mellan vägarna ända upp till omkring 50 meter vilket ökar mängden träd som fortfarande står kvar och växer.


Hållbarhet

Vi är PEFC-certifierade och jobbar kontinuerligt med såväl miljö och arbetsmiljö. Våra maskiner är smidiga och ändamålsenliga, skördaren väger endast 2,7 meter bred och skotaren har miljöband för att skapa så bra bärighet som möjligt och skona marken så mycket det går. 


Tillväxt

Följer man vår modell med tidigt förstagallring i ett rätt röjt bestånd rekommenderar vi att man inom 3-5 år gödslar beståndet för maximal tillväxt under kontrollerade former. I rätt förhållanden så kan man då gallra ca vart femtonde år och då även få ut en tredjegallring i beståndet innan det är dags för slutavverkning.


Röjning

Behöver du gallra men oroar dig för att beståndet är för dåligt röjt? Inga problem, vi hjälper dig gärna! I de allra flesta fall så lönar sig en extra röjning innan förstagallringen, både ur det korta och långa ekonomiska perspektivet. En grövre medelstam ger en billigare avverkningskostnad samt att urvalet av vilka träd som ska stå kvar blir betydligt bättre. Ring oss med dina funderingar.


Kontakt

Fredrik Jönsson
070-21 86 477
fredrik@gallringnorr.se

Emil Fhärm
070-65 61 144
emil@gallringnorr.se